ZWROT W CIĄGU 30 DNI | WYSYŁKA 24h | ♥ POLSKA MARKA! ♥

Regulamin konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Modeste sp. z o.o sp. k. z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Waryńskiego 26 NIP 966 210 8681 , zwany dalej „Organizatorem”.
2. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową (dalej "Komisja Konkursowa"). Komisja Konkursowa ocenia wykonanie zadań konkursowych przez uczestników Konkursu. Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.
3. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin”) i akceptacją jego treści.
4. Konkurs trwa od ... - ... do godz. 23:59 czasu polskiego.
5. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie.
6. Warunki i przebieg konkursu:
6.1. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie konta w serwisie społecznościowym Instagram oraz polubienie profilu na Instagramie:
1. W komentarzu odpowiedz na pytanie: ... oznacz hashtagiem #solierbrand #solierluggage
2. Polub post konkursowy.
3. Udostępnij post z oznaczeniem marki @solier_official oraz @kasiaradonn
7. Przyznana zostanie nagroda dla jednego zwycięzcy konkursu :
WALIZKA KABINOWA ABS 55X37X24CM STL838 LAWENDOWA
8. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.
9. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia ... do godziny 23:59 w komentarzu pod postem konkursowym, zamieszczonym na profilu @kasiaradonn. Komisja wybierze 1 zwycięzcę.
10. Warunkiem odebrania nagrody jest zgłoszenie się z danymi adresowymi (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu) oraz numerem telefonu do organizatora za pomocą wiadomości prywatnej poprzez portal Instagram w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników.
11. Dodatkowo w przypadku, gdy zwycięzcą Konkursu jest osoba niepełnoletnia, zwycięzca taki zobowiązany jest w ciągu 24 godzin od publikacji wyników Konkursu przesłać na adres: solier@solier.pl skan oświadczenia obejmującego pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego Zwycięzcy Konkursu będącego osobą niepełnoletnią na udział w Konkursie.
12. W przypadku gdy Zwycięzca Konkursu w terminie określonym powyżej nie poda wszystkich wskazanych danych lub poda adres niepełny lub nieprawidłowy, a w przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo nie prześle skanu oświadczenia, o którym mowa powyżej, zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody i Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, którego zgłoszenie wybierze Komisja Konkursowa.
13. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający wydanie mu nagrody. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej (wedle podanych przez Uczestnika danych) skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.
14. Organizator zobowiązuje się przesłać drogą pocztową Nagrodę dla zwycięzcy w terminie do 14 dni od daty otrzymania pełnych danych j.w.
15. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wysłania Nagrody), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101, poz.926. z późn. zm.).
16. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
17. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych /Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
19. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.
21. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.
22. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania/zamknięcia Konkursu w każdym czasie.
23. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisami społecznościowymi Facebook lub Instagram ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych Facebook lub Instagram. Uczestnik zwalnia Facebook oraz Instagram z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.

Zaufane Opinie IdoSell
4.75 / 5.00 2493 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-13
ok
2024-07-09
Bardzo szybka i sprawna obsługa
pixel